Strona parafialna

parafia św. Jana Sarkandra w Bańgowie

II Niedziela Zwykła

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…”. Skąd pochodzą te słowa? Wypowiedział je Jan Chrzciciel nad Jordanem i to dwukrotnie. Do tego proroka przyszła wyjątkowa delegacja złożona z kapłanów, lewitów i faryzeuszów, aby go zapytać, dlaczego udziela chrztu skoro nie jest Mesjaszem ani Eliaszem? Jan im wyjaśnił, że on chrzci wodą, ale „pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandałów!”. Delegacja zrozumiała, że Jan nie uważa siebie za Mesjasza, że Zbawiciel dopiero nadejdzie. Kto wiązał rzemyki u sandałów? Niewolnik swojemu panu, uczeń mistrzowi, podwładni swojemu opiekunowi. Jan wyraża opinię, że on nie nadaje się nawet na niewolnika dla przyszłego Mesjasza. Mesjasz przyjdzie po mnie i będzie chrzcił Duchem Świętym. Na drugi dzień po tym wydarzeniu, Jan zauważył, że Jezus zbliża się do niego i wówczas na oczach tłumu pokazał palcem na Niego i rzekł: „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” i dodaje: „to Ten, o którym wam mówiłem”. A następnie opowiedział, co się działo, gdy udzielał Mu chrztu: ujrzałem Ducha, który jak gołębica zastępował i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim jest tym, który chrzci Duchem Świętym; ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym”. Drugi raz, czyli następnego dnia Jan Chrzciciel stał z dwoma uczniami: był to Andrzej brat Szymona Piotra i Jan Apostoł. Znowu przechodził Jezus i wówczas to Jan Chrzciciel rzekł: „oto Baranek Boży”. Niektórzy malarze przedstawiają Jana Chrzciciela z tym wyciągniętym palcem wskazującym na Chrystusa. Jan nie chce zatrzymywać Go dla siebie, nie szuka własnej popularności, ale kieruje ludzi do Chrystusa.

Ks. Ireneusz

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. Jana chrzci wodą. To był zewnętrzny symbol wewnętrznej przemiany człowieka. Nawrócenie dokonuje się najpierw w głowie, trzeba zmienić swoje błędne myślenie i przyjąć nauczanie Boże. To nie może być mędrkowanie „według mnie”, „tak mi się wydaje”, „ja myślę” i „sądzę”, tylko, co o tym myśli Pan Bóg, jaka jest Boża prawda. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może! Przyjąć prawdy objawione i zasady postępowania o to apelował najpierw Jan Chrzciciel. Jana Chrzciciel zapowiadał także chrzest, którego będzie udzielał Mesjasz: ja chrzczę wodą, ale po mnie przyjdzie Ktoś, kto was ochrzci Duchem Świętym. Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem i czyni nas dziećmi Bożymi. Po drugie ludzie przyjmując chrzest z rąk Jana wyznawali swoje grzechy. Nie była to spowiedź, jaką znamy dziś: wyznanie grzechów kapłanowi w konfesjonale, w tajemnicy przed innymi. Wówczas wyznawali swoje winy, grzechy i złe czyny publicznie, w obecności innych ludzi. Wiadomo, że człowiek lubi się przechwalać ze swoich bohaterskich czynów, ale nie lubi rozmawiać na temat swoich czynów złych, niegodnych, kompromitujących. Trzyma to w tajemnicy. Módlmy się żeby Bóg posłał nam kapłanów odważnych, którzy mieliby odwagę nazywać rzeczy po imieniu i wykazali całe zło, które osaczyło człowieka. Trzeci element: Jan woła – wydajcie godne owoce nawrócenia! Nie wystarczy samo przyjęcie chrztu i wyznanie swoich grzechów. Trzeba w praktyce pokazać, że teraz jest inaczej, że krzywdy zostały naprawione. W Nowym Testamencie Jezus mówił wyraźnie, że nie wystarczy wierzyć w Boga i ochrzcić się, ale trzeba koniecznie zmienić swoje życie. O ludziach, którzy twierdzili, że są wierzący, ale niepraktykujący powiedział mocno: ten lud czci Mnie wargami, ale sercem daleko jest ode Mnie i czci Mnie na próżno. Jezus wchodzi do wody, modli się. A gdy wyszedł z wody Niebo się rozwarło i nad głową Jezusa ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy i słychać było głos: ten jest mój Syn umiłowany.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Pasterze owiec należeli do najniższej warstwy społeczeństwa i nikt im niczego nie zazdrościł. Byli biedni i niewykształceni. I oto pewnej nocy stanął przy nich Anioł Pański, wielka światłość ich otoczyła i usłyszeli słowa: oto zwiastuję wam radość wielką, dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. Potem zobaczyli całe zastępy aniołów, którzy wielbili Boga. Pójdźmy do Betlejem, zdecydowali po wspólnej naradzie. Przeżyli prawdziwy szok. Co robić dalej? Zachowali rozsądek: trzeba udać się do Betlejem i na miejscu sprawdzić to, o czym się przed chwilą dowiedzieli. I wyruszyli w drogę. Ewangelista napiszę krótko: znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Przekonali się na własne oczy, że Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, nie upiększa rzeczywistości i mówi prawdę. Nie bójcie się – powiedział anioł do pasterzy, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Bóg nie straszy, Boga nie należy się bać. On przynosi radość i pokój. To władcy dyktatorzy sieją wśród ludzi strach. Bóg Zbawiciel przychodzi na świat w postaci bezbronnego dziecka, aby człowiek pozbył się strachu i z radości służył Stwórcy. Pasterze nie wstydzili się swoich przekonań i publicznie mówili o tym, co im zostało objawione. Pasterze wrócili wielbiąc Boga. Wyjątkowa noc, która zdecydowała o ich dalszym życiu. Na zewnątrz nic się nie zmieniło. Nie stali się bogatymi i nie awansowali, pracowali nadal w swoim zawodzie, ale zmienili się wewnętrznie. Inaczej patrzeli na siebie, swoją pracę, na świat i ludzi. Pasterze zmienili obraz Boga. Jest On kochającym Ojcem, który nikogo nie odrzuca od siebie. I wartości człowieka nie mierzy się ilością pieniędzy, ani wiedzą, tylko sercem.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

​Św. Paweł w sposób teologiczny i duszpasterski wyjaśnia tajemnicę przyjścia Syna Bożego na ziemię. Noc, podczas której narodził się Zbawiciel świata to znak miłości Boga. Nieposłuszeństwo pierwszych rodziców w raju jest smutną spuścizną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Uwierzyliśmy wyrafinowanej propagandzie szatana, iż człowiek bez Boga i wbrew Bogu może osiągnąć szczęście na ziemi. Każde pokolenie powiela od nowa ten sam błąd i płaci słono za tragiczne jego skutki. Ale Bóg, kochający nas Ojciec, wyciąga swoją pomocną rękę żeby nas wyprowadzić z tego labiryntu pomyłek. Posłał na świat swojego Syna Jednorodzonego, który stał się dla nas drogowskazem. Paweł napisz, że ta święta noc niesie zbawienie wszystkim ludziom. Słowa: wszystkim ludziom, należy podkreślić grubą kreską. Lubimy, bowiem zatrzymywać coś wyłącznie dla siebie, marzy nam się uprzywilejowane stanowisko, śnimy o czymś, co dla innych byłoby niedostępne. Przeciętny Izraelita ulega złudzeniu, że Mesjasz przyjdzie tylko do narodu wybranego. Ale dobry Bóg myśli inaczej. Jest Ojcem wszystkich ludów i narodów. Tą radosną nowinę o Bogu Ojcu głoszą od dwóch tysięcy lat kapłani, misjonarze, siostry zakonne i ludzie świeccy. Apel św. Pawła: żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. Na dobrą sprawę każdy człowiek próbuje przekonać samego siebie, że żyje rozumnie i sprawiedliwie. Trudno spotkać kogoś, kto by publicznie mówił, że żyje głupio i postępuje niesprawiedliwie. Żyć rozumnie – Bóg dał człowiekowi głowę nie tylko po to żeby nosił czapkę i kapelusz, ale żeby samodzielnie myślał i używał własnego rozumu. Rozum ludzki oświecony wiarą uratuj niejednego od zgubnego wpływu fałszywych proroków i tanich demagogów, którzy próbują nam robić wodę z mózgu. Żyć sprawiedliwie – to postępować zgodnie z Prawem Bożym oraz dobro i zło nazywać po imieniu. Żyć pobożnie – to znaczy nie tylko brać udział w praktykach religijnych, ale przede wszystkim z tychże praktyk wysnuwać wzrost miłości do Boga i do człowieka. 

 • Możliwość komentowania Uroczystość Narodzenia Pańskiego została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

Nasza szopka 

 • Możliwość komentowania Nasza szopka  została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

Życzenia świąteczne 

Kochani Parafianie

Wam i Waszym Bliskim 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy z głębi serca płynące życzenia: 

aby te Święta 

przyniosły Wam prawdziwą radość, 

pokój i dobro, głęboko zakorzenione 

w Waszych sercach, 

które dadzą Wam szczęście. 

Duszpasterze

 • Możliwość komentowania Życzenia świąteczne  została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

Ostatnie dni adwentu

 • Możliwość komentowania Ostatnie dni adwentu została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

IV NIEDZIELA ADWENTU

​Józef największy święty po Matce Bożej, planował normalne małżeństwo jak każdy ówczesny Izraelita. Był zaręczony z Maryją i czekał na drugi etap zaślubin, czyli przeprowadzenie narzeczonej do swego domu. Taki okres czekania trwał zasadniczo jeden rok. W tym czasie nastąpiło Zwiastowanie, o czym nie wiedział Cieśla z Nazaretu. Nie mogę sobie wytłumaczyć tego, co się stało postanowił odejść od Maryi. Wówczas Bóg wkroczył do akcji i przez anioła wyjaśnił mu całą sprawę: Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Ona została powołana do godności matki Syna Bożego, porodzi Syna, który zbawi swój lud od grzechów. Józef uspokoił się i zrozumiał, że i on został powołany do realizacji Bożego planu. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Takie słowa kieruje Bóg do każdego człowieka wierzącego, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywa pokusę odejścia od kultu maryjnego. Sekciarze różnych odcieni zarzucają, że katolicy oddają cześć boską zwykłej kobiecie. Kto nie zna dobrze nauki wiary, zaczyna się wahać i podchodzić z rezerwą do Matki Bożej. Są i tacy co zarzucają maryjnej pobożności  zbyt daleko posuniętą ludowość i naiwność. Można grymasić według własnego widzimisię, ale fakt pozostaje faktem, to kult maryjny sprawił, że wyrośli ludzie takiej miary jak kardynał Stefan Wyszyński, św. papież Jan Paweł II i św. Maksymilian Maria Kolbe. W ciągu wieków nigdy nie brakowało wrogów religii i Kościoła, którzy z szatańską zaciekłością bluźnili przeciwko Maryi. Z inspiracji objawień Fatimskich przynaglony objawieniem s. Łucji z 10  grudnia 1925r. Kościół zachęca czcicieli Matki Bożej żeby przyjmowali Komunię świętą, odmawiali różaniec i trwali na rozmyślaniu 15 minut w pięć pierwszych sobót miesiąca, jako wynagrodzenie Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Niej skierowane.

 • Możliwość komentowania IV NIEDZIELA ADWENTU została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

Rekolekcje adwentowe

 • Możliwość komentowania Rekolekcje adwentowe została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

Plan kolędy

 • Możliwość komentowania Plan kolędy została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii