Strona parafialna

parafia św. Jana Sarkandra w Bańgowie

KOLĘDA 2017/18

 

27.12.17r.

Środa

ul. Szymanowskiego

11,  9,  4,  2

3,  1,  5,  7

 

28.12.17r.

Czwartek

14,  12,  10,  8,  6

ul. Reymonta

52, 54, 56

29.12.17r.

Piątek

46, 48, 50

40, 42, 44,

30.12.17r.

Sobota

32, 34, 36, 38

26, 28, 30,

02.01.18r.

Wtorek

20, 22, 24

14, 16, 18

03.01.18r.

Środa

 8, 10, 12

2,  4,   6

 

04.01.18r.

Czwartek

ul. Skłodowskiej

113, 111, 109

107a i b, 105, 103,

05.01.18r.

Piątek

 101,  99,  97,

95, 91, 93, 89,

07.01.18r.

Niedziela

85,  87 a  i  b

83,   81,  79b

08.01.18r.

Poniedziałek

79a, 77, 75, 73

71b i a, 69b i a

09.01.18r.

Wtorek

67, 65, 63, 61

59,  57,  53

10.01.18r.

Środa

51,  49,  47

45,  43,  39

11.01.18r.

Czwartek

37,  35,  33

31,  27,  25

12.01.18r.

Piątek

23,  21,  19

17,  15,  13

 

13.01.18

Sobota

11,   9,   7

5,   3,   1

g.1200 Sklepy i zakłady

14.01.18r.

Niedziela

20.01.18r.

Sobota

 

ul. Bańgowska i ul Willowa

Kolęda  dodatkowa

zgłoszenia w kancelarii lub w zakrystii  info 600 299 075

Posługę  rozpoczynamy

w soboty i niedziele o 1330 w pozostałe  dni o 1500

 Info  600 299 075

II NIEDZIELA ADWENTU

Pustynia, o której mówi Ewangelia, to miejsce w okolicach Morza Martwego. Rozciągająca się po obydwu stronach Jordanu według ówczesnych przekonań jest miejscem spotkania z Bogiem. Mojżesz na pustyni usłyszał głos Boga, Izraelici po wyjściu z Egiptu wybudowali ołtarz na pustyni i złożyli dziękczynną ofiarę, na pustyni też otrzymali Dekalog, tablice z Bożymi Przykazaniami. Jezus przed swoim publicznym wystąpieniem przez 40 dni przebywał na pustyni, modlił się i rozmyślał. Rekolekcje to mini pustynia, jeżeli chcemy usłyszeć Boży głos potrzebujemy ciszy i skupienia. Nie każdego stać na rekolekcje zamknięte z dala od domu. Ludzie muszą iść do pracy, zająć się wychowaniem dzieci. A jednak żyjąc w tym rozgwarze potrafią ograniczyć radio do minimum, wyłączyć telewizor i rozważać to, co usłyszeli w kościele podczas nauki. Adam Mickiewicz napisał: „Głośniej niźli w rozmowach, Bóg przemawia w ciszy. Kto w swym sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy”. Samotność to mędrców mistrzyni. Wielkie dzieła powstają w samotności: książki, obrazy, rzeźby, wynalazki. Nawet kosmonauci przed swoim lotem spędzają ostatnie tygodnie z daleka od rodziny i kolegów, żeby w ciszy i skupieniu przygotować się do tego trudnego zadania. Także sportowcy wyjeżdżają na zgrupowania, żeby pod okiem trenera szlifować formę, nadrobić braki kondycyjne i poznać umiejętności przeciwnika. Także Święty Franciszek z Asyżu zanim założył zakon franciszkanów zastanawiał się w ciszy i samotności: Czy Bóg tego pragnie? To samo czynił św. Ignacy Loyola założyciel Zakonu księży Jezuitów. Każdy człowiek potrzebuje takiej ciszy, żeby przemyśleć swoje powołanie, swoje życie.

Ks. Ireneusz

Betlejem w spodku

Obraz1

I NIEDZIELA ADWENTU

Jest pierwsza niedziela Adwentu. Przygotowujemy się na święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Pomocą są nasze religijne ćwiczenia. Każdy rolnik wie, że ziemię trzeba najpierw przeorać i użyźnić, żeby można siać i czekać na plony. Także nasze serca trzeba najpierw przygotować pod zasiew Bożego Słowa. Trzeba najpierw założyć solidny fundament. Prorok Izajasz wylicza dwa ważne elementy przed rozpoczęciem budowy naszej wiary. Pierwszy element to uznanie nad sobą Boga, jako Ojca. Przypomnijmy sobie te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania: „Ty, Panie jesteś naszym Ojcem, my wszyscy jesteśmy dziełami rąk Twoich”. A drugi element naszego fundamentu to wolność od grzechu. Ludzie czasów Izajasza potrafili powiedzieć: „zgrzeszyliśmy, Boże przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. Nasze dobre czyny, jak skrwawiona szmata. Opadliśmy jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher”. Ci sami ludzie pytali też Boga: „dlaczego pozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak, iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą”. Izraelici mieli pretensje do Boga, że dał im wolną wolę i nie przeszkadzał im w wybieraniu zła. Czy tak wyglądają i nasze serca? – Pretensje do Boga, że dał nam słabą wolę i zło jest silniejsze od nas? Zamiast pretensji do Boga, zróbmy dogłębny rachunek sumienia, nie taki z marszu ale na klęczkach. Zdejmijmy maski, za którymi kryje się nasze prawdziwe oblicze, ludzi, którzy potrzebują Bożej łaski i przebaczenia. Wołajmy jak w psalmie po pierwszym czytaniu: „odnów nas Boże i daj nam zbawienie”. I jeszcze jedno: spokoju sumienia nie kupisz na targu ani w „wypasionym” supermarkecie ale znajdziesz w ciszy kratek konfesjonału.

Ks. Ireneusz

Uroczystość JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

W niedzielę poświęconą Chrystusowi Królowi, czyli w ostatnią niedzielę roku kościelnego słyszymy od ołtarza wołanie ogłaszające ludziom Sąd Ostateczny. Nasza zwariowana, często brzydka i nie fair prowadzona zabawa w świat nie będzie trwać wiecznie. Przyjdzie dzień, w którym ktoś powie koniec, i uczestników rozliczy. O ile Ewangeliści: Marek i Łukasz ukazują tę chwilę w przerażającej scenerii jakiejś niewyobrażalnej katastrofie kosmicznej, która zakończy dzieje wszechświata, o tyle Mateusz ogranicza swój opis do najbardziej tylko niezbędnych szczegółów zewnętrznych. Rozbudowuje szeroko samą treść tego, co nazywamy Sądem Ostatecznym. W obrazie zapożyczonym z ceremoniału biblijnych królów-pasterzy ukazuje on przyjście Syna Człowieczego w orszaku niebieskich dworzan-aniołów dla dokonania wielkiego i ostatecznego podziału ludzkości: na owce i kozły, to jest na dobrych i na złych. To w konsekwencji oznaczać będzie dla pierwszych zbawienie, dla drugich odrzucenie. Nasze zainteresowanie budzik ukazany w tym dramacie przede wszystkim ów tajemniczy Syn Człowieczy. Nie ulega wątpliwości, że pod imieniem tym kryje się Jezus, ten Jezus, który żyjąc jeszcze widzialnie wśród nas na ziemi bardzo często jakby z upodobaniem nazywał siebie Synem Człowieczym podkreślając przez to realizm własnego człowieczeństwa i wynikające stąd pokrewieństwo z nami. Jezus jest Królem jest to król, któremu dana została wszelka władza na niebie i na ziemi, który ma klucze śmierci i otchłani, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkiego. Kiedyś ten Król zawezwie nas przed swój trybunał i rozliczy z życia, ponieważ otrzymał od Ojca władzę wykonywania sądu.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania Uroczystość JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowo „talent” w potocznym użyciu oznacza szczególne uzdolnienia i umiejętności. Mówi się o utalentowanym muzyku i malarzu, poecie i artyście, nauczycielu i wychowawcy, lub stwierdza się, że ktoś ma dobre chęci i zapał do pracy, ale nic mu nie wychodzi z powodu braku talentu. Za czasów Chrystusa talent był monetą o wartości 54 kg złota. Chrystus chce podkreślić, że Bóg daje człowiekowi wielkie dobra i domaga się, żeby je pomnażał. NIERÓWNY PODZIAŁ TALENTÓW. Przypowieść stwierdza: „Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności”. Marzenie o ustroju, w którym wszyscy będą równi, jest bujaniem w obłokach. Zawsze będą ludzie różniący się między sobą zarówno co do wyglądu zewnętrznego, jak i cech charakteru: wysocy i niscy, szatyni i blondyni, otyli i szczupli, przełożeni i podwładni, zdrowi i chorzy, pracowici i leniwi, przestrzegający prawa i oszuści. Nawet wśród świętych nie ma dwóch podobnych do siebie. A przecież Bóg daje każdemu dary, jakie mu są potrzebne do wykonania swojego zadania. Komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. I ZACZĄŁ ROZLICZAĆ SIĘ Z NIMI. Swego czasu prasa doniosła, że grupa młodzieży w Niemczech paradowała na ulicy w koszulkach z napisem: „Robię to, na co mam ochotę”. Chcieli przez to unaocznić, że są panami własnego życia, nie uznają żadnych norm moralnych ani autorytetów, sami decydują o tym, co jest dobre, a co złe. Nikt też nie ma prawa ich pouczać, jak należy postępować: ani dom, ani szkoła, ani państwo. No cóż, można w tym miejscu westchnąć: które to już pokolenie powiela te same błędy? A Chrystus ostrzega mocno i zdecydowanie, że Bóg rozliczy każdego indywidualnie. Jego przyjście na ziemię jest pewne jak amen w pacierzu. Zapyta wówczas, co człowiek uczynił z takimi darami jak: życie i zdrowie, wiara i wolność, rodzina i dobra materialne? Czy je rozwinął i pomnożył, czy też lekkomyślnie zmarnował, zburzył i zniszczył?

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

19 listopada świętujemy XX – lecie Peregrynacji

01Obraz1 Obraz2 Obraz3 Obraz4

 • Możliwość komentowania została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy ksiądz czyta w kościele przypowieść o dziesięciu pannach, niektórzy słuchają tego z niedowierzaniem i komentują po swojemu: Jezusowi puściły nerwy i przygadał płci pięknej. Użył zbyt mocnych słów. I za taki drobiazg jak niezabranie oliwy na ucztę weselną, ukarał je surowo. A przecież to jest sprzeczne z Jego dobrocią. Żeby zrozumieć sens tej przypowieści, należy wyjaśnić kilka spraw: Chrystus nie był antyfeministą i nigdy nie wyrażał się o kobietach pogardliwie, co niestety zdarza się niektórym mężczyznom. Nie wypowiada się tutaj na temat niefrasobliwego przygotowania się młodych do ślubu, ale sięga po ten znany powszechnie obraz, żeby wyjaśnić pewne prawdy religijne, dotyczące każdego człowieka, a nie tylko kobiet. WYSZŁY NA SPOTKANIE OBLUBIEŃCA. Jak na taśmie filmowej przesuwa się przed oczyma słuchaczy w tanecznym rytmie kolorowy pochód druhen w towarzystwie młodej pani, słychać głośny i radosny śpiew oraz widać płonące lampy. Chrystus posłużył się takim obrazem, aby wyjaśnić, czym powinna być śmierć dla wierzącego: radosnym spotkaniem na uczcie weselnej z Bogiem – Oblubieńcem. Śmierć w takim ujęciu traci swoje negatywne znaczenie, a cmentarz przestaje być ostatnim etapem człowieka. Trzeba jednak podkreślić, że sama wiara w zmartwychwstanie nie likwiduje lęku i strachu, cierpienia i choroby oraz smutku po zgonie najbliższych.  „Gdzie miłość płacze, tam wiara pociesza”. ZABRAŁY LAMPY, ALE NIE WZIĘŁY OLIWY. „Lampy bez oliwy” to symbol lekkomyślności pewnej kategorii ludzi. Podczas Mszy św. recytują: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”, a na co dzień lansują hasła nie mające nic wspólnego z tą prawdą: „używajmy póki czas, bo za sto lat nie będzie nas, co użyjemy to dla nas”. WZIĘŁY LAMPY I OLIWĘ W NACZYNIACH. To symbol ludzi poważnie traktujących naukę i pracę, religię i Kościół, życie i śmierć. Religia jest dla nich prawdziwym skarbem, a przykazania Boże przejawem miłości Boga-Ojca. Myśl o śmierci ich nie przeraża, ale dopinguje do wysiłku na rzecz dobra.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus nie robi problemu z tego, że istnieje władza, że jedni stoją wyżej od drugich. Nie jest On bynajmniej anarchistą, jak Mu to niektórzy usiłują wmówić. Społeczność z natury swojej potrzebuje przywódcy, choćby to była społeczność tak mała, jak rodzina. Jezusowi chodzi o to, by ci, którzy stoją na czele, szczególnie we wspólnocie religijnej, we właściwy sposób pełnili zadania wynikające z ich sytuacji. Urząd bowiem – jakikolwiek by był – papieża, prezydenta, ministra, ojca lub matki w rodzinie, kasjerki na poczcie czy furtiana w klasztorze daje jego posiadaczowi określoną władzę, a ta, niestety, może być nadużyta. Ewangelia dzisiejsza mówi o dwóch tylko, z wielu możliwych, nadużyciach władzy, a mianowicie o zadurzeniu własną godnością, którą obnosi się niby sztandar na pochodzie oraz o obłudzie, czyli fałszu pomiędzy tym, kim naprawdę jesteśmy, a co ukazujemy innym i czego od nich żądamy. Te właśnie dwie wady najwięcej złoszczą i gorszą. Ludzie na ogół wiele zniosą u tych, którzy im przewodzą: że są niefotogeniczni, że nie umieją dobrze mówić do mikrofonu, że wobec niektórych problemów stają bezradni i że nie o każdej porze dnia i nocy szczerzą zęby w wyuczonym uśmiechu. Nie darują im jednak szczególnie dziś, gdy czynią z siebie bogów i gdy własnym życiem kpią z tego, za co innym każą umierać. A do takich postaw kusi władza. Jezus pragnie zamknąć, i to radykalnie, przed uczniami drogę do samouwielbienia i robienia z siebie bożyszcza. Zakazuje im więc posługiwania się tytułem „rabbi”, a nawet „ojciec”. Jezus wprowadza nas w nowotestamentalną koncepcję władzy. Oto ona: Wobec Boga wszyscy jesteśmy sobie równi.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

ROZMOWĘ CHRYSTUSA z faryzeuszamiw sprawie płacenia podatków utrwalił na płótnie m.in. włoski malarz Tycjan /1477-1574/. Obraz nosi tytuł „Moneta czynszowa” i znajduje się w Galerii Drezdeńskiej. Na planie głównym widzimy twarze: Chrystusa i faryzeusza. Ten ostatni trzyma w ręku denar, a na jego twarzy maluje się pewność siebie. Pułapka bowiem została starannie przygotowana i obmyślona w najdrobniejszych szczegółach. Każda odpowiedź skompromituje Chrystusa. Jeśli odpowie negatywnie: „nie wolno”, doniosą Piłatowi, że miesza się do polityki i podburza ludzi przeciw legalnej władzy. Jeśli odpowie, „że wolno”, rozgłoszą Jego zwolennikom, że jest na usługach okupanta. NAUCZYCIELU, WIEMY, ŻE JESTEŚ PRAWDOMÓWNY. W taki sposób rozpoczyna się grubymi nićmi szyta prowokacja. Człowiek lubi pochwały, jest łasy na miłe słówka, pod ich wpływem topnieje jak wosk i czuje się, jakby go posadzono na sto par koni. Pochlebstwo działa jak narkotyk, toteż wrogowie nie szczędzą ich Chrystusowi: „jesteś prawdomówny, drogi Bożej nauczasz, na nikim Ci nie zależy”… itd. Jest to znana metoda stosowana w polityce, aby ukryć prawdziwe intencje. CZY WOLNO PŁACIĆ PODATEK CEZAROWI? — pytają przedstawiciele ugrupowań politycznych. Są pewni siebie, że po takiej wiązance pochlebstw Chrystus połknął haczyk i reszta pójdzie jak z płatka. Przeliczyli się. Jezus z miejsca rozszyfrował misternie skleconą prowokację i odpowiedział: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy?”. Mocne słowo „obłudnicy” musiało ich zaboleć. Dowiedzieli się na oczach tłumu, co On o nich myśli: jesteście dwulicowi i zakłamani, co innego mówicie, a co innego planujecie. Czy można było inaczej rozegrać tę scenę? Na pewno udawać, że nie wiadomo, o co im chodzi i bawić się w dyplomację, ale to nie było w stylu Chrystusa. Wszelki dialog z tego typu ludźmi jest bezcelowy i nie przynosi żadnego efektu. Gdy Mu pokazali monetę czynszową, rzekł: ODDAJCIE CEZAROWI TO, CO NALEŻY DO CEZARA.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii